Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

I en artikel den 26 mars så angavs det att Regeringen funderar på att genomföra en rabatt på hyreskostnader i utsatta branscher. Den 1 april uttalade sig Näringsminister Ibrahim Baylan om rabatten.

Läs nedan för att uppdatera dig om vad som tidigare sagts och vad Näringsministern har att säga idag den 1 april.

Publicerad 26 mars 2020

Regeringen föreslår en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. Läget är nu mycket allvarligt för stora delar av hotell- och restaurangbranschen samt handeln. I regeringens extra ändringsbudget avsätter regeringen 5 miljarder kronor i stöd för sänkta fasta hyror för utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter.

Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i dessa utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand via länsstyrelserna. Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett regelverk för att det så snart som möjligt ska finnas på plats. Då det handlar om statsstöd så måste satsningen godkännas av EU. Mer information kommer. 

Publicerad 1 april 2020

Regeringen föreslår en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Näringsminister Ibrahim Baylan kommenterar förslaget.

- Mitt i coronakrisen sinar intäkterna för väldigt många företag, framförallt inom hotell och restaurang och delar inom sällanköpshandeln.

- Det är därför regeringen föreslår att vi hjälps åt genom att till exempel via hyresvärdarna kunna reducera de fasta hyreskostnaderna. Vi jobbar intensivt för att se till att reda ut detaljerna och kommer allteftersom lägga ut information så att du vet var du kan vända dig och hur det går till när man ska ansöka om detta, säger näringsminister Ibrahim Baylan.