Möte med regeringskansliet och landsbygdsminister Jenny Nilsson

2020-04-02

Idag kl 13:30 höll regeringskansliet ytterligare ett möte med representanter för fiskbranschen.

I mötet deltog landsbygdsminister Jenny Nilsson. Förutom landsbygdsministern deltog flera personer från departementet.

Fiskbranschens Riksförbund påtalade vikten av att skapa förutsättningar för att mildra effekten av Corona-situationen, genom att vara mer flexibla i sin syn på branschen.

Här påtalades de negativa effekterna av HaV:s spårbarhetssystem vid försäljning till nya kunder och via andra kanaler än tidigare. Dessutom är det en administrativ börda som hindrar företagen att bli av med sitt överskott och där personalen mer skall syssla med administration än att få flödet att fungera. Detta i tider då många företag tvingats minska sin personalstyrka.

FR påtalade risken för att det framöver kommer att finnas restauranger och hotell som inte kan betala sina utestående fakturor av leveranser de redan fått.

FR menade också att det kommer att bli en fråga om man vågar sälja till vissa kunder, då det i och med Corona blir en väsentligen ökad kreditrisk.

Myndigheten informerade om att man från kommissionen i dag tagit beslut om att Europeiska havs- och fiskerifonden kan få en mer flexibel användning. Bland annat att den kan användas till att förädla fisk, frysa och lagra den så den inte går till spillo. Förslaget finns ännu inte klart men kommer att presenteras inom snar framtid. Vi håller koll på det och informerar när det kommer.

Pressrelease före mötet:

Landsbygdsminister Jennie Nilsson inleder möte om coronavirusets effekter på fiskeribranschen

Det nya coronaviruset påverkar stora delar av samhället och näringslivet, inte minst fiskerinäringen.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson har idag ett möte med representanter för den svenska fiskerinäringen. Detta för att diskutera de effekter som det nya coronaviruset medfört för fiskerinäringen.

- Händelseförloppet är snabbt. Det är viktigt med en tät dialog med berörda, konstaterar landsbygdsminister Jennie Nilsson

Det svenska fisket och vattenbruket bidrar med färsk fisk och skaldjur till i huvudsak svensk livsmedelsförsörjning. Majoriteten av de färska fiskprodukterna säljs till restauranger. En viss del går även på export. En liten del färsk fisk säljs över disk i butik.

Det nya coronaviruset har medfört att bland annat konsumenterna slutat att besöka restauranger och försäljningen av färsk fisk i detaljhandeln har minskat markant. Resultatet är att partier av färsk fisk och skaldjur som gös, kräftor och räkor inte kommer ut till konsumenterna. Fiskerinäringen är, som andra företagare, beroende av en marknad med efterfrågan på deras produkter.

- Utvecklingen går helt emot våra mål i livsmedelsstrategin där vi vill se jobb och tillväxt i hela landet och tryggad livsmedelsförsörjning, säger Jennie Nilsson.