FR möter HaV om svårigheter med spårbarhetssystemet

FR har haft ett första möte med HaV kring problem och konsekvenser som spårbarhetssystemet har medfört för branschen. Mötet, som är det första av flera, uppfattades som positivt och FR hoppas få gehör för de utmaningar som systemet skapar för branschens utan att bidra till en faktisk ökad spårbarhet.


Fredagen den 20 mars hade FR ett möte med HaV angående spårbarhetssystemets konsekvenser för näringen. Ett flertal medlemmar var med på mötet på HaV eller via länk och mötte myndighetens representanter Niclas Törnell och Anders Bogelius.

FR återgav de problem och konsekvenser som systemet medför för alla olika aktörer i kedjan från hav till bord. Problem som band annat lyftes var rapporteringskrav, 24-timmarsregeln och den administrativa bördan som systemet innebär utan att skapa direkt mervärde för företagen.

HaV tog till sig informationen, ställde frågor kring problem och ska återkomma med svar och förslag på åtgärder framöver. Detta var det första av flera möten med Hav kring systemet. FR arbetar för att skapa förståelse och kunskap hos HaV om vad systemet ställer till med i branschen.


Efter mötet sa FR:s ordförande Krishan Kent: ”Min summering av mötet är positiv och HaV bekräftade och accepterade att det som presenterades var riktigt. Jag vill speciellt tacka samtliga från FR:s medlemsbolag som deltog under mötet och i förberedelserna.”

Vidare framhöll han att FR:s medlemmar ser spårbarhet och hållbarhet som självklara delar i sina verksamheter och att de är grundläggande frågor för en långsiktigt tillväxt. IT-systemet som HaV installerat för spårbarhet upplever man dock inte tillför spårbarhet utan snarare minskar den, vilket branschen från auktioner, producenter, grossister till detaljhandel påtalat både flera år före systemet sattes i drift och nu ett år efter det gått live.

Nästa steg i processen med HaV är ett uppföljande möte i april där myndigheten ska presentera svar på frågorna som ställts samt precisera ändamålet med systemet. HaV ska då också beskriva sin syn på problemen som FR lyft samt hur dessa kan lösas.

Krishan säger att ”Vår önskan är att myndigheten fokuserar på spårbarhet istället för att värna ett IT-system som kostar oroligt mycket tid, pengar och arbete att använda för branschens och som inte bidrar till en ökad spårbarhet.”

På fredagens möte begärde också FR att myndigheten, med anledning av de extremt svåra tider som råder, lättar på kraven när det gäller rapportering i spårbarhetssystemet. Detta utifrån att verksamheterna ändå kan upprätthålla kraven på spårbarhet och livsmedelssäkerhet.


Samma önskan har tillsammans med önskan om ytterligare åtgärder skickats från FR till både Jordbruksverket och HaV samt i samverkan med Livsmedelsföretagen till Näringsdepartementet.

HaV har meddelat att de kommer göra förenklingar i rapporteringen till spårbarhetsystemet som kommer gälla från 30/3. Meddelande om detta kommer komma från HaV fredagen 27/3.