Fiske & vattenbruk

Livsmedelsverkets föreskrifter

Fiskbranschens Riksförbund har åtagit sig att förbundets medlemmar ska iakttaga följande: Vid saluhållande ska fastställda handelsbeteckningar användas. Dessutom ska fiskens latinska namn anges och om så önskas kan familjetillhörighet anges. Det senare får inte ge ett dominerande intryck över andra märkningsuppgifter.

Lämpligen anges det latinska namnet och eventuell uppgift om familjetillhörighet i en på förpackningen angiven faktaruta. Om endast en etikett används, får uppgift om familjetillhörighet endast anges med mindre framträdande text än övriga uppgifter. Åtagandet omfattar märkning och annan marknadsföring av djupfryst eller kyld hel, filéad, skivad eller på annat sätt styckad fisk samt rökt, gravad, saltad eller torkad fisk

Livsmedelsverkets föreskrifter - SLVFS 2001:37 H 136 återfinns på www.slv.se.

Utländska handelsbeteckningar
Upphandlingsmyndighetens köpråd

Upphandlingsmyndigheten har i samarbete med SP (SP Food and Bioscience) samt representanter från offentliga upphandlare och Fiskbranschens Riksförbund tagit fram en "Fisklista" med köprekommendationer som finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida

Fisklistan omfattar i huvudsak fisk som efterfrågas och upphandlas inom offentlig sektor och därmed saknas rekommendationer för vissa fisksorter, t ex ål och piggvar.

Vad heter fisken egentligen?

Vad heter fisken egentligen?

Se Sjömatsfrämjandets lista på
Fiskar A-Ö: 


http://sjomatsframjandet.se/arter/

Ny Databas för fisk från
DG Mare

Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske, DG Mare, har börjat ta fram en ny databas för fisk. Den är ännu i betaversion. Öppnas i nytt fönster.

DG Mare - Commersial Designations >>

Fisklista - ny 2018!

Upphandlingsmyndighetns Fisklista - baserad på beståndsstatus (ICES) och i förekommande fall fångstmetoder.

(792 kB)