Fångstzoner

Fiskbranschen rekommenderar ökad noggrannheten i angivandet av fångstområdet Nordostatlanten. 

Rekommendationen följer FAO:s indelning i huvudsak men ger möjlighet att ange vissa andra områden i bild där den informationen anses vederhäftig.

(143 kB)

Klicka på bilden nedan för förstoring.

Branschvägledning

Vägledning vid tillverkning av fiskprodukter samt information för kund & konsument

Märkningshandbok för Fisk och Sjömat

Den 13 december 2014 trädde ny lagstiftning i kraft som styr den konsumentinformation som ska anges på alla livsmedel, inklusive sjömatsprodukter. 

Reglerna för just sjömatsprodukter omfattar flera olika förordningar och innebär krav på utökad märkning för både obearbetade och bearbetade produkter. 

3:e reviderade upplagan, februari 2018.

(633 kB)

(10.7 MB)

Fiskbranschens Riksförbund har, i samarbete med Föreningen Fisk & Skaldjursrådet, tagit fram en vägledning till de krav som ställs på olika typer av sjömatsprodukter. I de fall vi tolkat lagstiftningen har vi gjort det i samråd med andra svenska och Europeiska branschorganisationer. 

Kund & konsument
2018-06-18

FAQ kring sill från Västerhavet och Östersjön

"Kan sill från Östersjön säljas under falsk flagg?
Nej, det är högst osannolikt. Enligt fiskbranschens gemensamma märkningshandbok skall delområde anges på beredda produkter om man använder sill fiskad i Östersjön för produkter som inte är MSC märkt.''(...)

Ladda ner hela rapporten här:

(82 kB)

Branschvägledning

Här kan ni läsa branschvägledningen.

(747 kB)

Riktlinjer för viktangivelse och mätvikt av sillvikt i inläggningar

Det har rått olika tolkning av de regler som gäller för viktangivelser på olika typer av sillinläggningar. Därför har Föreningen Fisk- & skaldjursrådet tagit fram branschriktlinjer om hur man skall mäta sillvikten och vad som skall anges

på förpackningar eller i olika system som hjälper olika delar i värdekedjan att upprätthålla informationer om produkterna.

(747 kB)