FR har delat in sitt arbete i fyra pelare

Hållbarhet

Gruppen har till syfte att verka för... 

Sammankallande är Jörgen Davenil

 

Handel

Gruppen har till syfte att verka för... 

Sammankallande är Jörgen Davenil

Samverkan

Gruppen har till syfte att verka för... 

Sammankallande är Jörgen Davenil

Lagstiftning

Gruppen har till syfte att verka för... 

Sammankallande är Jörgen Davenil